POREMEĆAJI KOŠTANOG MINERALNOG METABOLIZMA U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI 1 - Etiologija poremećaja

POREMEĆAJI KOŠTANOG MINERALNOG METABOLIZMA U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI 1 - Etiologija poremećaja

04.06.2024.

Poštovane kolegice i kolege,


kronična bubrežna bolest je povezana s nizom komplikacija uključujući i metaboličku bolest kosti (engl. CKD-MBD). Razvojem sekundarnog hiperparatireoidizma nastupaju promjene na različitim tkivima i organima sa njihovim složenim međudjelovanjem i stvaranjem začaranog kruga promjena koje u konačnici dovode do smrti bolesnika, najčešće uslijed srčanožilnih komplikacija.

Upravo je CKD-MBD jedno od najkompliciranijih stanja u nefrologiji sa složenom patogenezom, dostupnom dijagnostikom i vrlo teškim liječenjem. Kako bi doprinijeli razumijevanju ovog važnog poremećaja, pripremili smo Vam veliki broj predavanja kroz koje ćete se detaljno upoznati sa različitim problemima povezanim s prevencijom, dijagnostikom i liječenjem CKD-MBD.


Neka od važnijih pitanje koja će biti obrađena tijkom prva dva modula uključuju razmatranje etiologije, promjene elektrolita koje doprinose razvoju CKD-MBD, dijagnostički principi uključujući laboratorijsku, radiološku i nuklearnomedicinsku dijagnostiku, razlikovanje osteoporoze od CKD-MBD te vrste hiperparatireoidizma.

U trećem ćemo se modulu baviti posljedicama CKD-MBD i načinima prevencije i liječenja uključujući prehranu, primjenu vezača fosfata, učinak dijalize, liječenje kardiovaskularnih komplikacija, prijeloma i osteoporoze.Pridružite nam se u predavanjima i raspravama prvog modula pod naslovom

POREMEĆAJI KOŠTANOG MINERALNOG METABOLIZMA U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI 1

Etiologija poremećaja


koji će se održati

07. lipnja 2024. godine s početkom u 17:00 sati.

 

Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu priliku za produbljivanje znanja i razmjenu iskustava o ključnim aspektima etiologije koštanog mineralnog metabolizma kod kronične bubrežne bolesti. Pridružite nam se i sudjelujte u raspravi s vodećim stručnjacima u ovom području.

 

Srdačno, Nefro.hr

POGLEDAJTE PREDAVANJA REGISTRIRAJTE SE