NEFROFARMACIJA - bolesnik u središtu

NEFROFARMACIJA - bolesnik u središtu

07.02.2022.

Bolesnici sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti pripadaju skupini ponajviše opterećenoj različitim lijekovima. Istraživanja pokazuju da je medijan broja tableta koje koristi prosječan bolesnik na dijalizi 19, a više od 25% bolesnika koristi 25 tableta dnevno. Dodatan problem se javlja u starijih bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću koji zbog uznapredovale dobi imaju izmijenjenu farmakokinetiku i farmakodinamiku lijekova, uz posljedično povećani rizik razvoja neželjenih pojava liječenja.

Procjenjuje se da 13 do 29% bolesnika sa sniženom glomerularnom filtracijom koristi neodgovarajuće doze propisanih lijekova ili su lijekovi koje koriste kontraindicirani.

Sigurnost bolesnika mora biti u središtu naše pažnje. Potreban je sustavni pristup problemu primjene lijekova u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću od strane svih sudionika u liječenju: nefrologa, kliničkih farmakologa, proizvođača lijekova, regulatornih tijela, kliničkih farmaceuta, ljekarnika i liječnika obiteljske medicine. Pridružite nam se na ovom važnom regionalnom događaju koji povezuje medicinu i farmaciju.

POGLEDAJTE PREDAVANJA