PROGRAM

PREDAVANJA

POGLEDAJTE PREDAVANJA
16:30 - 16:55

Sustav komplemenata

Mirza Žižak

16:30 - 16:55

Patofiziologija sustava komplementa

Jerko Barbić

16:30 - 16:55

Diagnostic approach to complement-mediated kidney diseases

Zsoltan Prohaska

16:30 - 16:55

Histopatologija bubrežnih bolesti posredovanih komplementom

Danica Galešić Ljubanović

16:55 - 17:20

Akutno oštećenje bubrega s trombocitopenijom u jedinicama intenzivnog liječenja

Ana Vujaklija Brajković

16:55 - 17:20

aHUS

Lea Katalinić

16:55 - 17:20

aHUS u pedijatrijskoj dobi

Slaven Abdović

16:55 - 17:20

Bolesnica s aHUS-om

Tihana Šimundić

17:35 - 18:15

IgA nefropatija

Ivica Horvatić

17:35 - 18:15

anti-GBM bolest

Marijana Živko

17:35 - 18:15

ANCA vaskulitis

Krešimir Galešić

17:35 - 18:15

C3 glomerulopatije

Ivana Vuković Brinar

17:35 - 18:15

Nasljedna C3 glomerulopatija

Nikola Zagorec

17:35 - 18:15

Bolest gustih depozita

Margareta Fištrek Prlić

17:35 - 18:15

Prikaz bolesnika s bolesti gustih depozita

Ema Ivandić

18:15 - 18:45

Krioglobulinemija

Sandra Kinda

18:15 - 18:45

Lupus nefritis

Živka Dika

18:15 - 18:45

Postinfektivni glomerulonefritis

Danilo Radunović

18:15 - 18:45

Sustav komplementa u transplantacijskoj medicini

Ivana Jurić

18:15 - 18:45

Specifičnosti nefroloških bolesti posredovanih komplementom u pedijatrijskoj dobi

Lovro Lamot

18:45 - 19:15

Ekulizumab i ravulizumab u liječenju bolesti posredovanih komplementom

Nikolina Bašić Jukić

18:45 - 19:15

Uloga glukokortikoida u liječenju bolesti posredovanih komplementom

Maja Mizdjak

18:45 - 19:15

Uloga rituksimaba u liječenju bolesti posredovanih komplementom

Patricija Kačinari

18:45 - 19:15

Terapijska izmjena plazme u bolestima posredovanim komplementom

Vedran Premužić

18:45 - 19:15

Nove terapijske opcije u liječenju bolesti posredovanih komplementom

Vladimir Prelević

18:45 - 19:15

Prikaz slučaja

Ita Jelić Pranjić

RASPRAVE

REGISTRIRAJ SE
16:30 - 16:55

Panel 1

Moderatori: Bojan Jelaković, Josipa Josipović

Panelisti: Mirza Žižak, Jerko Barbić, Zsoltan Prohaska, Danica Galešić Ljubanović

16:55 - 17:20

Panel 2

Moderatori: Dijana Borić, Dario Nakić

Panelisti: Ana Vujaklija Brajković, Lea Katalinić, Slaven Abdović, Tihana Šimundić

17:35 - 18:15

Panel 3

Moderatori: Sanjin Rački, Valentina Ćorić Martinović

Panelisti: Ivica Horvatić, Marijana Živko, Krešimir Galešić, Ivana Vuković Brinar, Nikola Zagorec, Margareta Fištrek Prlić, Ema Ivandić

18:15 - 18:45

Panel 4

Moderatori:  Dubravka Mihaljević, Bernardica Valent-Morić

Panelisti: Sandra Kinda, Živka Dika, Danilo Radunović, Ivana Jurić, Lovro Lamot

18:45 - 19:15

Panel 5

Moderatori: Vesna Furić-Čunko, Ljiljana Fodor

Panelisti: Nikolina Bašić Jukić, Maja Mizdjak, Patricija Kačinari, Vedran Premužić, Vladimir Prelević, Ita Jelić Pranjić

SPONZORSKI KUTAK