PROGRAM

PREDAVANJA

POGLEDAJTE PREDAVANJA

Zašto tragati za osnovnom bolesti i u završnom stadiju KBB?

Prof.dr.sc. Petar Kes

Laboratorijska dijagnostika nasljednih metaboličkih bolesti

Prof.dr.sc. Ksenija Fumić

Rabdomioliza

Dr.sc. Aida Ćorić

Citogenetika u dijagnostici rijetkih bolesti

Prim.dr.sc. Sanja Davidović Mrsić

Molekularna dijagnostika genskih bolesti

Spec.med. biokemije i lab. medicine Margareta Radić-Antolic

Patohistološka dijagnostika rijetkih i genskih bolesti bubrega

Prof.dr.sc. Marijana Ćorić

Rijetke i genske bolesti bubrega u Crnoj Gori

Dr. Danilo Radunović

Brahio-oto-renalni sindrom

Dr. Zoran Sabljić

Dandy-Walker sindrom

Dr. Ema Ivandić

Rasprava

Sindrom kaudalne regresije – prikaz slučaja

Dr. Danilo Radunović

Hipofosfatemični rahitis i cistinoza

Dr.sc. Josipa Josipović

ADPKD tip 1 i tip 2

Doc.dr.sc. Živka Dika

Bartterov vs. Gitelmanov sindrom

Dr. Tijana Azaševac

ARPKD

Dr.sc. Ljiljana Fodor

Nefronoftiza

Dr.sc. Slaven Abdović

Oro-facio-digitalni sindrom

Dr. Lea Katalinić

Denys-Drash i Nail-patella sindrom

Prof.dr.sc. Ingrid Prkačin

Primjeri iz prakse

Dr. Marija Milinković

Alportov sindrom

Dr.sc. Bojana Maksimović

Monogenska hipertenzija

Dr. Ana Jelaković

C3 glomerulopatije

Doc.dr.sc. Ivana Vuković-Brinar

Steroid-rezistentni nefrotski sindrom

Dr.sc. Lovro Lamot

Hipofosfatemični rahitis i cistinoza

Dr.sc. Josipa Josipović

Bartterov vs. Gitelmanov sindrom

Dr. Tijana Azaševac

Prikaz bolesnika s Bartterovim sindromom

Dr. Ita Jelić Pranjić

Distalna renalna tubularna acidoza

Prof.dr.sc. Mirna Halilović-Alečković

Obiteljska hipomagnezemija s hiperkalciurijom i nefrokalcinozom

Dr. Maša Davidović

Primarna hiperoksalurija

Prof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić

Nefropatija aristolohične kiseline

Akademik Bojan Jelaković

Tuberozna skleroza

Dr. Vladimir Prelević

Manjak LCAT

Doc.dr.sc. Sandra Karanović

Rijetke imunološke bolesti i KBB

Dr. Margareta Fištrek Prlić

Primarna hiperkolestrolemija - je li to rijetka bolest?

Doc.dr.sc. Ivan Pećin

Rijetke genske bolesti kod djece kojima se nadomješta bubrežna funkcija - 20 godina iskustva u Srbiji

Prof.dr.sc. Mirjana Kostić, Dr.sc. Mirjana Cvetković i
Mr.sc. Gordana Miloševski-Lomić

Genske bolesti bubrega s neurološkim komorbiditetima

Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes

Intelektualna disfunkcija i nadomještanje bubrežne funkcije

Dr. sc. Ivana Jurić

Hematološke bolesti kao uzrok kronične bubrežne bolesti

Prof. dr.sc. Ana Boban

Priprema i praćenje djece sa rijetkim i genskim bolestima bubrega za transplantacijsko liječenje

Dr. Ivanka Kos

Bulozna epidermoliza - izazovi u nadomještanju bubrežne funkcije

bacc.med.techn. Marijana Iveković

RASPRAVE

REGISTRIRAJ SE
15:00 - 15:30

RASPRAVA 1

Moderatori: Prof.dr.sc. Nina Canki-Klain, Prof.dr.sc. Dunja Rogić, Prof.dr.sc. Jerko Barbić

15:30 - 16:00

Sponzorirani simpozij - Takeda

Predavač: Prof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić

16:00 - 16:20

RASPRAVA 2

Moderatori: Prof.dr.sc. Damir Rebić, Dr.sc. Slaven Abdović

16:20 - 17:05

Sponzorirani simpozij - Swixx

Predavači: Prof.dr.sc. Nikolina Bašić Jukić, Prof.dr.sc. Iveta Merćep, Prof.dr.sc. Ana Boban

17:05 - 17:25

RASPRAVA 3

Moderatori: Akademik Bojan Jelaković, doc.dr.sc. Josipa Radić

17:25 - 17:55

Sponzorirani simpozij - Swixx

Predavači: Prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.sc. Božidar Vujičić

17:55 - 18:15

RASPRAVA 4

Moderatori: Prof.dr.sc. Mirjana Laušević, dr.sc. Marijana Živko

18:15 - 18:40

RASPRAVA 5

Moderatori: Dr.sc. Božidar Vujičić, Mr.sc. Dijana Borić Škaro

18:40 - 19:10

RASPRAVA 6

Moderatori: Prof.dr.sc. Igor Mitić, Doc.dr.sc. Dubravka Mihaljević

19:10 - 19:40

RASPRAVA 7

Moderatori: Prof.dr.sc. Iveta Merćep, bacc.med.techn. Bosiljka Devčić

19:40 - 20:00

Zaključci simpozija

Zaključci simpozija