Hrvatsko društvo za bubreg
Hrvatskog liječničkog zbora

Croatian renal association

U Zagrebu je 16.9. 2021. održana Osnivačka skupština Hrvatskog društva za bubreg (HDB). Društvo je osnovano na inicijativu Akademika Bojana Jelakovića i Prof.dr.sc. Nikoline Bašić Jukić, a nakon sastanka Inicijativnog odbora koji je održan 12.7. 2021. godine on-line. Osnivanje Hrvatskog društva za bubreg je poduprlo više od 30 stručnih društava Hrvatskoga liječničkog zbora.

Glavni cilj HDB je poboljšanje skrbi za bubrežne bolesnike, od prevencije do stvaranja uvjeta za pravovremenu i preciznu dijagnostiku i liječenje, ravnomjerno u svim dijelovima Republike Hrvatske. Ciljevi HDB uključuju edukaciju i promoviranje nefrologije, interdisciplinaran pristup zbrinjavanju nefroloških bolesnika, kao i jačanje međunarodne suradnje i znanstvenoistraživačkog rada. Želja nam je buđenje interesa za nefrologijom među studentima medicine i mladim liječnicima, čime bi osigurali održivi razvoj struke.

COVID-19 pandemija je uvelike promijenila svakodnevni život, način zbrinjavanja bolesnika ali i edukacije. Iako nije moguće u potpunosti zamijeniti direktan kontakt u edukaciji, upravo je pandemija potaknula široku uporabu mrežnih sadržaja u edukaciji svih sudionika zbrinjavanja bolesnika. Mrežne stranice Hrvatskog društva za bubreg su besplatan i neovisan hrvatski informacijski servis iz područja nefrologije namijenjen informiranju članova HDB, liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika i znanstvenika. Objavljeni sadržaji su informativni, te ih kao takve i treba smatrati, osim ako se radi o službenim preporukama i/ili smjernicama.

Dio namijenjen bolesnicima s bubrežnim bolestima je slobodno dostupan. Materijali iz dijela namijenjenog bolesnicima ne mogu biti zamjena za profesionalni savjet ili pregled liječnika. Za svaku primjenu lijekova ili pojedinih metoda liječenja potrebno se konzultirati sa nadležnim liječnikom. Hrvatsko društvo za bubreg poštuje privatnost posjetioca mrežnih stranica nefro.hr. Prikupljati će se podaci o identitetu osoba samo kada su ustupljeni dragovoljno, a koristiti će se isključivo za kontakt sa Vama.