PROGRAM

PREDAVANJA

POGLEDAJTE PREDAVANJA

Prikaz priručnika za liječnike obiteljske medicine

Vesna Furić Čunko, Lea Katalinić, Valerija Bralić Lang, Bojan Jelaković

Kronična bubrežna bolest i anemija

Sanjin Rački

Hipertenzija i anemija

Bojan Jelaković

Šećerna bolest i anemija

Josipa Radić

Zatajivanje srca i anemija (i KBB)

Petar Kes

Lijekovi koji doprinose razvoju anemije

Ivana Mikačić

Proteinsko-energetska pothranjenost i anemija

Božidar Vujičić

Anemija i multimorbidni pacijent

Ksenija Kranjčević

Kako upala doprinosi razvoju anemije?

Danilo Radunović

Prikaz slučaja

Dragan Soldo

Diferencijalna dijagnoza anemije

Dubravka Mihaljević

Laboratorijska obrada anemije

Zoran Sabljić

Kada bolesnika uputiti nefrologu?

Ana Jelaković

Uloga medicinske sestre/tehničara u dijagnostici i liječenju anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti

Mirjana Maretić Dumić

Utjecaj anemije na razvoj srčanožilnih komplikacija

Jelena Kos

Utjecaj anemije na kvalitetu života

Mirna Alečković Halilović

Anemija i kognitivni status

Marija Kušan Jukić

Prikaz slučaja

Valentina Nakić

Uloga prehrane i vitaminskih dodataka u liječenju anemije KBB

Eva Pavić

Željezo - kada, kako i uz koje rizike?

Ines Golubić

LSE u liječenju anemije kronične bubrežne bolesti

Ivo Jeličić

Roksadustat

Lea Katalinić

Transfuzije koncentrata eritrocita

Dijana Borić Škaro

Što u liječenju anemije može i treba napraviti liječnik obiteljske medicine?

Valerija Bralić Lang

RASPRAVE

REGISTRIRAJ SE

RIZIČNE SKUPINE

Moderator: Jerko Barbić

Panelisti: Sanjin Rački, Bojan Jelaković, Josipa Radić, Petar Kes, Ivana Mikačić
 

ČIMBENICI KOJI DOPRINOSE ANEMIJI

Moderator: Ivana Jurić

Panelisti: Božidar Vujičić, Ksenija Kranjčević, Danilo Radunović, Dragan Soldo

DIJAGNOSTIČKI PRISTUP ANEMIJI

Moderator: Valentina Čorić Martinović

Panelisti: Dubravka Mihaljević, Zoran Sabljić, Ana Jelaković, Mirjana Maretić Dumić

KLINIČKE POSLJEDICE ANEMIJE

Moderator: Damir Rebić

Panelisti: Jelena Kos, Mirna Alečković Halilović, Marija Kušan Jukić, Valentina Nakić

KADA I KAKO LIJEČITI ANEMIJU?

Moderator: Ingrid Prkačin

Panelisti: Eva Pavić, Ines Golubić, Ivo Jeličić, Lea Katalinić, Dijana Borić Škaro, Valerija Bralić Lang

SPONZORSKI KUTAK